ورود

19 دی 1395---6:26:45 PM
فایل جدیدبا عنوان مهندسی اینترنت درقسمت جزوات ذخیره گردید...
1 تیر 1389---8:47:45 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي نرم افزار1 درقسمت سوالات ذخیره گردید...
23 خرداد 1389---7:27:24 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته برنامه سازي درقسمت سوالات ذخیره گردید...
21 خرداد 1389---10:50:48 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي اينترنت (فصل 6 و 7) درقسمت جزوات ذخیره گردید...
19 خرداد 1389---7:44:04 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته نرم افزار درقسمت سوالات ذخیره گردید...
4 خرداد 1389---12:01:35 PM
فایل جدیدبا عنوان مبانی مدیریت درقسمت سوالات ذخیره گردید...
sign
کددورهمدرسمحل برگزاریشروعپایانتوضیحات
5 برنامه نویسی #C و بانک داده های SQLاقاي قربانيسایت ساختمان سپند14:0016:00شنبه ها
3شبكه هاي كامپيوترياقاي كلانتريسایت ساختمان سپند11:0013:00دوشنبه ها
2طراحي وب مقدماتياقاي برنجيسایت ساختمان سپند8:0010:00دوشنبه ها