ورود

19 دی 1395---6:26:45 PM
فایل جدیدبا عنوان مهندسی اینترنت درقسمت جزوات ذخیره گردید...
1 تیر 1389---8:47:45 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي نرم افزار1 درقسمت سوالات ذخیره گردید...
23 خرداد 1389---7:27:24 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته برنامه سازي درقسمت سوالات ذخیره گردید...
21 خرداد 1389---10:50:48 AM
فایل جدیدبا عنوان مهندسي اينترنت (فصل 6 و 7) درقسمت جزوات ذخیره گردید...
19 خرداد 1389---7:44:04 AM
فایل جدیدبا عنوان مباحث پيشرفته نرم افزار درقسمت سوالات ذخیره گردید...
4 خرداد 1389---12:01:35 PM
فایل جدیدبا عنوان مبانی مدیریت درقسمت سوالات ذخیره گردید...
3 اسفند 1388---6:36:38 PM
مديرا ن گروه مجتمع فني و مهندسي
مديرا ن گروه مجتمع فني و مهندسي
1- آقاي دكتر كريم زادگان مقدم
( رشته هاي كامپيوترنرم افزار، سخت افزار، IT‌، علوم كامپيوتر و مديريت IT )
2- خانم دكتر بابائيان ( رشته صنايع)
3- آقاي مهندس محسني ( رشته معماري)
4-آقاي مهندس قرباني ( رشته هاي مهندسي مديريت اجرايي و مهندسي مديريت پروژه)
مديران گروه در تصميم گيري هاي كلان گروه نقش اصلي را دارند:
1- بطور كلي مي توان گروه علمي را بازوي اصلي گروه تعريف كرد كه در يك سطح پائين تر از گروه علمي سازمان است
2- رابط اصلي گروه علمي استان با گروه علمي سازمان براي انتقال مشكلات علمي به سازمان
3- بررسي مشكلات آموزشي از قبيل پيشنياز، همنياز و مشروطي و... در طي ثبت نام و حذف و اضافه
4- معادل سازي دروس تخصصي
5- معرفي پرو‍‍ژه و پايان نامه و مشورت در زمينه انتخاب استاد راهنما
6- ارزيابي اساتيد گروه مربوطه
توجه: گروه علمي با مدير گروه، اعضاي علمي گروه و كارشناس گروه تعريف مي شود. و ارتباطي به كارشناسان آموزشي رشته ندارند.
مجتمع فني و مهندسي
درج خبرتوسط: شهرام برنجی
دفعات بازدید: 1042
بازگشت...>>